Dzieci z gminy Perzów zakończyły naukę pływania w ramach Programu Umiem Pływać 2019

Zajęcia z pływania realizowane były od 11 lutego i zakończyły ostatecznie 15 kwietnia 2019r. Dzieci klas I – IIII ze szkoły podstawowej w Perzowie i Trębaczowie miały okazję nauczyć się pływać pod okiem wykwalifikowanych instruktorów pływania. Program przewidywał 20 godzin szkoleniowych dla 15 osobowej grupy dzieci. Najmłodsi uczniowie szkół podstawowych gminy Perzów 15 uczniów ZS w Trębaczowie i 30 uczniów z ZS w Perzowie opanowali elementarne ruchowe pozwalające utrzymać się na wodzie i przepłynąć krótki dystans. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali medale i dyplomy z gratulacjami. Zajęcia odbywały się na basenie Qarium w Kępnie. W gminie Perzów naukę pływania podjęło 45 uczniów: 30 z SP w Perzowie i 15 z SP w Trębaczowie.  Organizatorem zadania było Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.
Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Logo20projektu20Umim20pływać1