Przy ZS w Perzowie powstanie ściezka edukacyjna dofinansowana z WFOŚiGW w Poznaniu

 

 

 

Bez tytułu

 

Gmina Perzów otrzyma dofinansowanie z WFOŚIGW w Poznaniu na utworzenie scieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Zespole Szkół w Perzowie. Zarząd Funduszu zaplanował dotacje w wysokości 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia. W ramach zadania zakupiona zostanie infrastruktura edukacyjna: tablice, ławeczki i ławostoły, kosz do segregacji odpadów oraz rośliny wieloletnie, miododajne. „Ścieżka została tak zaplanowana, aby jej walory poznawcze służyły z jednej strony celom edukacyjnym z drugiej walorom estetycznym – powiedział wójt Gminy Danuta Froń- Myślę, że po zakończonej termomodernizacji szkoły utworzenie takiej ścieżki dydaktycznej będzie dopełnieniem naszych działań inwestycyjnych. Przy okazji tworzenia ścieżki uczniowie będą mieli okazje zdobyć praktyczna wiedzę o sposobach nasadzeń roślin, ich rozwoju i pielęgnacji – dodała wójt. Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

IMG 20190531 085137 AA