Porozumienie w sprawie modernizacji dróg ze Starostwem Kępińskim

W poniedziałek 10 czerwca 2019 r. starosta - Robert Kieruzal, wicestarosta – Alicja Śniegocka oraz wójt gminy Perzów – Danuta Froń podpisali porozumienie pomiędzy Gminą Perzów a Powiatem Kępińskim..
Umowa dotyczy pięciu odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Perzów i obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację trzech odcinków: drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką do końca miejscowości Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w kierunku miejscowości Turkowy, części drogi gruntowej w miejscowości Turkowy od OSP do młyna (o dł. ok 150 mb.) poprzez wykonanie nakładki bitumicznej wraz z podbudową oraz na budowę chodnika w miejscowości Domasłów (na odcinku od szkoły do stawu). Obejmuje także modernizację drogi w miejscowości Miechów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do przedszkola (o długości ok. 0,4 km) oraz drogi Ludwiczyn – Perzów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 1,8 km.
Gmina Perzów przeznaczyła na realizację zadań 450 000 złotych. Pozostałą część kosztów pokryje w ramach swojego budżetu Powiat Kępiński.

IMG 20190617 093629 A