W Trębaczowie powstała stacja meteorologiczna

 

Starosta Kępiński – Robert Kieruzal oraz Wójt Gminy Perzów – Danuta Froń dokonali we wtorek, 18 czerwca odbioru automatycznej stacji meteorologicznej zlokalizowanej we wsi Trębaczów.
Stacja wykonana została przez firmę „A-STER” s.c. z Krakowa i sfinansowana została przez Powiat Kępiński oraz samorządy gminne.

Stacja meteorologiczna włączona zostanie do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Bez wątpienia przyczyni się ona do dokładniejszego wyznaczania obszarów dotkniętych suszą rolniczą, a tym samym służyć będzie wszystkim rolnikom z naszego powiatu.

Poniżej podajemy link do wyników pomiarów automatycznej stacji meteorologicznej w Trębaczowie, gdzie można sprawdzić m.in. temperaturę powietrza, wilgotność, sumę opadów i prędkość wiatru.

 

http://meteor.iung.pulawy.pl/view.php?s=110

 

beznazwy