Rodzina 500 Plus w Perzowie

W dniu 25 lipca 2019 r. w godzinach od 12:00 do 13.00 została prowadzona akcji promocyjno-informacyjnej programu „Rodzina 500 Plus”.
Urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu udzielali informacji o szczegółach rozszerzonego programu. Każdy mieszkaniec gminy mógł zasięgnąć informacji w jaki sposób złożyć wniosek, w jakim terminie i w jaki sposób będzie otrzymywał pieniądze. Rozdawano materiały promocyjne, tj. ulotki czy opaski odblaskowe.
Od 1 lipca rządowy program Rodzina 500 Plus obowiązuje w rozszerzonej formule. Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci bez względu na dochody rodziny. W ramach zmian zostały znacznie uproszczone procedury przyznawania świadczeń. Od 1 lipca wnioski można składać w formie elektronicznej poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Natomiast od 1 sierpnia wnioski będzie można składać w formie papierowej.

500 Plus