Ogłoszenia Wójta Gminy Perzów

Wójt Gminy Perzów ogłasza:

1. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury 

- do pobrania

2. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

- do pobrania