W Gminie Perzów zakończyły się bezpłatne szkolenia informatyczne w ramach programu „Ja w internecie”.

                                     legalna kultura logo                                                                                                                                                   jawinternecie logo white

 

Gminie Perzów zakończyły się bezpłatne szkolenia informatyczne w ramach programu „Ja w internecie”. Ze szkoleń skorzystało ponad 190 mieszkańców powyżej 25 roku życia z gminy Perzów i nie tylko. Podczas szkoleń uczestnicy zdobyli umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w coraz bardziej złożonej cyfrowej rzeczywistości: potrafią zakładać i prowadzić własna stronę internetową, korzystać z portali społecznościowych, załatwiać sprawy finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu, składać deklaracje podatkowe, bezpiecznie szukać filmów, muzyki, gier. Na potrzeby projektu zakupiono 16 laptopów dla uczestników szkoleń. Po zakończonym szkoleniu laptopy przekazane zostaną do Zespołu Szkół w Perzowie i służyły będą społeczności szkolnej. Na realizacje szkoleń gmina Perzów pozyskała dotację 106 400,00 zł z programu grantowego „Ja w internecie”
Program finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt grantowy pn.: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

  fundusze

Szkolenia w ramach programu Ja w internecie

fundusze

 

W Gminie Perzów odbywają się bezpłatne szkolenia informatyczne w ramach programu „Ja w internecie”. Uczestnicy szkoleń mają okazję zdobyć umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w coraz bardziej złożonej cyfrowej rzeczywistości: zakładać i prowadzić własna stronę internetową, korzystać z portali społecznościowych, załatwiać sprawy finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu, składać deklaracje podatkowe, bezpiecznie szukać filmów, muzyki, gier. Ze szkoleń mogą skorzystać osoby powyżej 25 roku życia: rodzice, którzy chcą chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami czyhającymi w sieci, rolnicy, którzy chcą nauczyć się między innymi wypełniać przez internet wnioski o dotację, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, nauczyciele, seniorzy. Szkolenia odbywają się w Zespole szkół w Perzowie. Zapisy na szkolenia odbywają się w trybie ciągłym pod nr tel. 663 485 195 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Perzowie

Program finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt grantowy pn.: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

FOTO STRONA

W gminie Perzów rozpoczęły się bezpłatne szkolenia informatyczne, prowadzone w ramach programu „Ja w internecie”

  jawinternecie logo white                               fundusze            


Można skorzystać z bezpłatnego szkolenia
Podczas pierwszych szkoleń, które odbyły się od 15 do 17 stycznia 2019 r. uczestnicy poznali między innymi sposób funkcjonowania i zasady wykorzystywania portali internetowych dla rolników oraz bankowych kont elektronicznych.
Omówione zostały również tematy dotyczące założenia profilu zaufanego czy elektronicznych skrzynek podawczych. Uczestnicy szkolenia otrzymali sposobność poznania wielu ciekawostek i narzędzi informatycznych.
W drugim tygodniu ferii w ramach internetowego kursu przedstawione zostały zagadnienia związane z finansami i transakcjami w sieci.
W harmonogramie przewidziano także szkolenia dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych, zakładać i prowadzić własną stronę internetową, bloga, a także otworzyć własna firmę.
Specjalnie dla rodziców, opiekunów i nauczycieli przeprowadzony zostanie kurs związany z zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem internetu przez dzieci i młodzież szkolną. Specjalne szkolenie zaplanowano również dla osób rozpoczynanych dopiero swoją przygodę z internetem.
Organizatorzy bezpłatnego szkolenia zapewniają laptop dla każdego uczestnika oraz materiały szkoleniowe. - Nabór na szkolenia jest otwarty – informuje wójt gminy Perzów Danuta Froń. - Zapisy wszystkich chętnych, którzy chcą nabyć i rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, pozwalające na świadome korzystanie z nowoczesnych technologii cyfrowych, przyjmowane są pod numerem telefonu 663 485 195 lub w Urzędzie Gminy w Perzowie, pokój numer 10. Szczegółowe informacje znaleźć też można na stronie internetowej urzędu – dodaje.
Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Ja w internecie szkolenia