XV Karnawałowy Bal Dobroczynny

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów zorganizowało 16 lutego 2019 r. po raz XV Karnawałowy Bal Dobroczynny. Bal jak co roku odbył się na sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. Zebranych powitała  Longina Biały prezes stowarzyszenia, życząc wszystkim wspaniałej zabawy. O oprawę muzyczną zadbał po raz kolejny zespół PASJA-BAND. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, nie zabrakło bogatego menu oraz słodkości. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom,  ludziom dobrej woli za wsparcie finansowo-rzeczowe przekazane na organizacje wieczorku karnawałowego. „Jesteśmy wdzięczni za okazane serce, życzliwość i zaangażowanie. Dzięki Państwa pomocy, ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów” – powiedziała prezes stowarzyszenia Longina Biały.
Dochód przeznaczony jest wzorem lat ubiegłych na stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, a także na działania statutowe Towarzystwa m. in.: wsparcie dla organizacji działających na terenie gminy Perzów, organizację spotkań dla seniorów, podejmowanie inicjatyw na rzecz dzieci.

                                                                          IMG 2182 1

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w gminie Perzów

 

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie na realizacje zadań w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Z tej formy zajęć pozalekcyjnych skorzystają najmłodsi uczniowie szkół podstawowych gminy Perzów 15 uczniów ZS w Trębaczowie i 30 uczniów z ZS w Perzowie. Zajęcia odbywały się będą na basenie Qarium w Kępnie i realizowane będą od lutego do kwietnia w wymiarze 20 godzin szkoleniowych dla 15 osobowej grupy dzieci.  Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki organizowany przez Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.
Gmina Perzów otrzymała również dofinansowanie z Programu Lokalny Animator Sportu realizowanego przez Fundację Orły Sportu, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Od 1 marca do 30 listopada w godzinach popołudniowych, na kompleksie sportowym Orlik w Perzowie odbywały się będą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży a także dla innych grup wiekowych. Zajęcia prowadzone będą przez 2 animatorów w łącznym wymiarze 120 godzin zajęć sportowych w miesiącu.
Od stycznia br. prowadzone są także dodatkowe zajęcia SKS dla uczniów szkół podstawowych z Perzowa i Trębaczowa oraz  Gimnazjum w Perzowie. Gmina pozyskała środki zewnętrzne dla 6 grup zajęciowych. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu dla każdej grupy. Program finasowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

foto3   Logo20projektu20Umim20pływać1

Dzień Babci i Dziadka w Gminie Perzów

Dzień Babci i Dziadka w gminie Perzów obchodzono szczególnie uroczyście.
 Dzieci z Przedszkola w Perzowie przygotowały dla swoich dziadków piękną część artystyczną. Specjalnie dla nich zaprezentowały swoje wokalne i recytatorskie zdolności na dużej scenie w Gminnym Ośrodku Kultury. Dodatkową atrakcją była specjalnie przygotowana na ta okazje wystawa zdjęć pt. „Zdjęcie z babcia i dziadkiem” prezentująca przedszkolaków oraz ich dziadków. Dziadkowie byli zachwyceni. Po części artystycznej dziadkowie mieli możliwość miło spędzić czas, przy kawie i domowym cieście przygotowanym przez rodziców.
W Zespole Szkół w Trębaczowie uczniowie klas I-III oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego przygotowali spektakl słowno-muzyczny.  Dziadkowie rozmawiali z wnukami opowiadając o swoich czasach młodości. Uczniowie dedykowali dziadkom piosenki „Kochamy Was”, „Babcia i Dziadek”.  Była gorąca zumba, rozbawiające towarzystwo skecze w wykonaniu najmłodszych oraz najpiękniejsze od serca płynące życzenia. Na zakończenie dzieci uroczyście zaśpiewały swoim babciom i dziadkom „Sto lat!”
Spotkanie noworoczne połączone z Dniem Babci i Dziadka zorganizowali również seniorzy ZERiI Koła Perzów. Wzięło w nim udział 79 osób: emeryci, osoby niezrzeszone oraz zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez ks. Pawła Świątka, proboszcza parafii Słupia pod Bralinem. Życzenia emerytom składały: Wójt gminy Perzów Danuta Froń, sekretarz Weronika Urbańska oraz przewodniczącą perzowskiego Koła Emerytów Krystyna Zapolna. W części artystycznej zaprezentował się Zespół Perzowianie. O muzykę do tańca zadbał DJ, który bawił wszystkich również wesołymi żartami i dowcipami. Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych w radosnej i miłej atmosferze.

Dzień Babci i Dziadka Dzieci z Przedszkola w Perzowie Dzień Babci i Dziadka Dzieci z Przedszkola w Perzowie 1