Pięknieje Wielkopolska Wieś – dofinansowanie w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Gmina Perzów znalazła się na liście wniosków, które uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego otrzymają pomoc finansową w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Celem konkursu jest wsparcie niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi. Do IX konkursu złożono 283 projekty spośród których pozytywnie oceniono 2 projekty na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kozie Wielkiej i w Domasłowie. W Kozie Wielkiej powstanie nowy plac zabaw, w Domasłowie zagospodarowany zostanie staw, zamontowane zostaną dodatkowe elementy rekreacyjne. Łączna wartość pomocy finansowej jaką przekaże Województwo Wielkopolskie gminie Perzów na realizacje obu zadań wynosi 37 133,00zł

loga LOGO

 

 

 

 

 

Uwaga Rolnicy! Można składać wnioski suszowe

 W związku z piątym raportem systemu monitoringu suszy rolniczej na terenie Polski (raportowanie 01.05 – 30.06.2019 r.), który stwierdził deficyt opadów dla upraw rolniczych m. in. na terenie Gminy Perzów komisja powołana Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego rozpoczyna prace związane z szacowaniem szkód. Na terenie Gminy Perzów deficyt wody wystąpił dla następujących upraw rolniczych, na których szacowane będą szkody:
• Zboża jare;
• Zboża ozime;
• Rzepak i rzepik;
• Rośliny strączkowe;
• Kukurydza na ziarno i na kiszonkę;
• Łąki i pastwiska;
• Krzewy owocowe oraz truskawki;
Dbając o możliwie sprawne przeprowadzenie akcji szacowania szkód wnioski o sporządzenie protokołów szkód przyjmowane będą w godzinach od 08.00 do 13.00 w świetlicach wiejskich w poszczególnych miejscowościach według następującego harmonogramu:
1. 08.07.2019 r. (poniedziałek) – Świetlica Wiejska w Trębaczowie – Trębaczów, Zbyczyna
2. 09.07.2019 r. (wtorek) – Świetlica Wiejska w Słupi pod Bralinem – Słupia pod Bralinem; Brzezie
3. 10.07.2019 r. (środa) – Świetlica Wiejska w Domasłowie – Domasłów, Szczęście
4. 11.07.2019 r. (czwartek) – Świetlica Wiejska w Miechowie – Miechów, Ludwiczyn
5. 12.07.2019 r. (piątek) – Świetlica Wiejska w Turkowach - Turkowy
6. 15.07.2019 r. (poniedziałek) – Urząd Gminy Perzów – Perzów, Nieprosin;
Rolnicy spoza terenu gminy Perzów posiadający uprawy na terenie gminy Perzów przyjmowani będą w Urzędzie Gminy Perzów w dniach od 10.07.2019 do 15.07.2019 r. w godzinach od 13:00 do 14:30 oraz od 16.07.2019 do 19.07.2019 w godzinach od 8:00-13: 00 w pokoju nr 6
Aby prawidłowo i sprawnie wypełnić wniosek o sporządzenie protokołu szkód należy przygotować następujące dane:
1. Numer gospodarstwa – dziewięciocyfrowy numer identyfikujący;
2. Dokładny adres zamieszkania oraz adres siedziby gospodarstwa (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania);
3. Powierzchnie poszczególnych upraw w dniu wystąpienia szkody zgodnie z wnioskiem o dopłaty złożonym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (jeżeli mamy np. uprawę jęczmienia jarego na trzech oddzielnych polach należy zsumować te trzy powierzchnie). Powierzchnie należy podać w następującym podziale:
• Powierzchnia całego gospodarstwa ogółem (tylko uprawy);
• Powierzchnia upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk;
• Powierzchnia upraw rolnych z wyłączeniem użytków zielonych (UZ), na które składają się: trawy w uprawie polowej na zielonkę, motylkowe drobnonasienne na zielonkę, mieszanki motylkowych z trawami, rośliny pastewne lub objętościowe z użytków zielonych (uprawa lub zielonka), rośliny pastewne objętościowe z łąk – zielonka, rośliny pastewne objętościowe z pastwisk, rośliny pastewne objętościowe z pastwisk pielęgnowanych i rośliny pastewne objętościowe z pastwisk niepielęgnowanych;
• Powierzchnia poszczególnych upraw na terenie Gminy Perzów i jeżeli występują, to także poza terenem Gminy Perzów (oddzielnie Gmina Perzów i inne gminy);
1. Jeżeli jest prowadzona towarowa produkcja zwierzęca należy podać ilość zwierząt sprzedanych w 2018 r. wg następującego podziału:
o byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze;
o jałówki do opasu 2-letnie i starsze;
o byczki od 1 do 2 lat;
o jałówki od 1 do 2 lat;
o cielęta od 6 miesiąca do 1 roku;
o cielęta do opasu poniżej 6 miesiąca;
o owce 1 roczne i starsze;
o jagnięta;
o koźlęta;
o tuczniki o wadze 50 kg i więcej;
o warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg;
o prosięta od 1 maciory (ilość sprzedanych macior); o brojlery kurze 2 tygodnie i starsze;
o gęsi młode;
o kaczki młode;
o indyki młode;
o mleko krowie (ilość sprzedanych krów mlecznych);
o mleko owcze (jak wyżej);
o mleko kozie (jak wyżej);
o jaja wylęgowe kurze;
o jaja wylęgowe pozostałe;
o jaja konsumpcyjne kurze;
o jaja konsumpcyjne pozostałe;
o wełna surowa i przetworzona owcza;
1. Szczegółowe dane dotyczące ubezpieczenia upraw i zwierząt oraz należy wiedzieć czy ubezpieczone są także maszyny oraz budynki gospodarskie (najlepiej zabrać ze sobą ważne ubezpieczenie wraz z załącznikami);
2. Jeżeli otrzymane zostało odszkodowanie z tytułu suszy, gradobicia lub innych zjawisk należy podać kwotę odszkodowania oraz za co odszkodowanie otrzymano w następującym podziale – uprawy rolne, zwierzęta gospodarskie, ryby, środki trwałe;

W Trębaczowie powstała stacja meteorologiczna

 

Starosta Kępiński – Robert Kieruzal oraz Wójt Gminy Perzów – Danuta Froń dokonali we wtorek, 18 czerwca odbioru automatycznej stacji meteorologicznej zlokalizowanej we wsi Trębaczów.
Stacja wykonana została przez firmę „A-STER” s.c. z Krakowa i sfinansowana została przez Powiat Kępiński oraz samorządy gminne.

Stacja meteorologiczna włączona zostanie do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Bez wątpienia przyczyni się ona do dokładniejszego wyznaczania obszarów dotkniętych suszą rolniczą, a tym samym służyć będzie wszystkim rolnikom z naszego powiatu.

Poniżej podajemy link do wyników pomiarów automatycznej stacji meteorologicznej w Trębaczowie, gdzie można sprawdzić m.in. temperaturę powietrza, wilgotność, sumę opadów i prędkość wiatru.

 

http://meteor.iung.pulawy.pl/view.php?s=110

 

beznazwy