Rodzina 500 Plus w Perzowie

W dniu 25 lipca 2019 r. w godzinach od 12:00 do 13.00 została prowadzona akcji promocyjno-informacyjnej programu „Rodzina 500 Plus”.
Urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu udzielali informacji o szczegółach rozszerzonego programu. Każdy mieszkaniec gminy mógł zasięgnąć informacji w jaki sposób złożyć wniosek, w jakim terminie i w jaki sposób będzie otrzymywał pieniądze. Rozdawano materiały promocyjne, tj. ulotki czy opaski odblaskowe.
Od 1 lipca rządowy program Rodzina 500 Plus obowiązuje w rozszerzonej formule. Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci bez względu na dochody rodziny. W ramach zmian zostały znacznie uproszczone procedury przyznawania świadczeń. Od 1 lipca wnioski można składać w formie elektronicznej poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Natomiast od 1 sierpnia wnioski będzie można składać w formie papierowej.

500 Plus

Polsko – niemiecka wymiana młodzieży

W dniach 20.07 -  27.07.2019 r. młodzież z terenu Gminy Perzów oraz zaprzyjaźnionej Gminy Drebber przebywała w szkolnym Schronisku Młodzieżowym Liczyrzepa w Karpaczu. Program wymiany był bardzo bogaty. Nie brakowało wspólnych zabaw, gier i zabaw językowych oraz rywalizacji sportowej. Przygotowano olimpiadę sportową dla uczestników. Zorganizowano wycieczki do Karpacza oraz do Pragi. Młodzież zwiedziła kościół WANG, dziki wodospad, zaporę na Łomnicy oraz deptak w mieście. Odwiedziła także Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach, Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach i starówkę miasta w Jeleniej Górze.  Nie zabrakło także kąpieli w pobliskim Aquaparku w Sandra Spa. Na zakończenie wymieniono pamiątki ze wspólnego spotkania.

Na realizacje polsko-niemieckiej wymiany młodzieży Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie w wysokości do 21 816,00 zł. w ramach Programu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) dla zadania pn. „RAZEM W EUROPIE. RÓWNOŚĆ PONAD PODZIAŁAMI”. W wymianie  uczestniczyło 49 osób wraz z opiekunami z terenu gminy Perzów.

 

IMG 20190725 093632 AA IMG 20190722 120232 AA

IMG 20190723 212541 AA IMG 20190723 125732 AA

 

logo pnwm poziom RGB

W Perzowie powstanie Centrum Usług Wspólnych

25 lipca 2019 r. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Perzów, w trakcie której radni zadecydowali o utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej Gminy – Centrum Usług Wspólnych w Perzowie oraz nadali jej statut.
Utworzenie CUW w Perzowie związane jest z zamiarem powierzenia nowo tworzonej instytucji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Perzów zaliczanych do sektora finansów publicznych. CUW obsługiwać będzie Zespół Szkół w Perzowie, Zespół Szkół w Trębaczowie, Żłobek Gminny w Perzowie, Dzienny Dom Seniora w Domasłowie.
,,Celem wprowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Perzów jest poprawa warunków pracy pracowników i jakości oraz stabilności obsługi przez zapewnienie jednolitych procedur i standardów działania. Powierzenie zadań umożliwi bardziej sprawną i skoordynowaną obsługę jednostek obsługiwanych dotąd przez poszczególnych zatrudnionych w nich pracowników” – tłumaczy Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. CUW zacznie funkcjonować od 1 września 2019 r.
W trakcie sesji radni wprowadzili również zmiany w budżecie gminy na 2019 r. ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2019 rok w wysokości 22600423,29 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 23650312,61 zł.  W ramach wprowadzanych zmian przyjęto dotację z Województwa Wielkopolskiego przyznaną w konkursie ,,Pięknieje Wielkopolska Wieś”, na realizację inwestycji w Domasłowie i Kozie Wielkiej, a także środki za zrealizowane przez gminę zadanie o nazwie ,,Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów”.  W wydatkach zabezpieczono środki na funkcjonowanie CUW oraz zabezpieczono środki na dotację celową dla Powiatu Kępińskiego na budowę stacji meteorologicznej.
Ponadto podjęto uchwałę w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr II/6/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Perzów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiegoz 2018 r. poz 9825

 

VIII Sesja3

 

 

Happy Bus w Perzowie

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie dzieci na przystanek Happy Bus. W programie zabawy integracyjne, ruchowe, zabawy w FIGLOBUSIE, dmuchańce, zajęcia jezykowe i wiele innych atrakcji. Impreza bezpłatna. 

Teren rekreacyjny przy GOK, 4-6 sierpnia 2019r. w godz. od 10.00 do 17.00

Hapy bass

Podpisanie umowy na realizację zadań w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

17 lipca w Urzędzie Gminy w Kępnie, miało miejsce uroczyste podpisanie umów  na dofinansowanie projektów samorządów gminnych powiatu kępińskiego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
Umowy z Wójtem Gminy Perzów Danutą Froń, w imieniu Województwa Wielkopolskiego podpisywał wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.
- Konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. W ramach jego 9. edycji wpłynęło ponad 280 wniosków, a 125 otrzymuje dofinansowanie. Mówię o tym, abyście mieli Państwo świadomość, że nie jest tak łatwo w tym konkursie te środki pozyskać, ale cieszę się, że 8 wzniosów jest z terenu powiatu kępińskiego i bardzo serdecznie państwu gratuluję – powiedział wicemarszałek K. Grabowski. - W porównaniu do innych gmin, w których podpisywaliśmy umowy, to są to może mniejsze środki, ale wiem, że mają one wielkie znaczenie w małych miejscowościach, gdzie chcecie Państwo, jako samorządowcy, dokonać zmian. Myślę, że to bardzo cenne inicjatywy, więc bardzo serdecznie gratuluję
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane sołeckie strategie odnowy wsi. Gmina Perzów pozyskała dofinansowanie na realizację dwóch projektów: „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka” - 17.133,00 zł oraz „Zagospodarowanie stawu na działce 79/4 w sołectwie Domasłów”- 20 000,00 zł.

                   Projekt współfinansowanyprzez samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

umowy 1 A

 

 DSCN9502 A

 

Logo20Wielkopolska20Odnowa20Wsi                                 Samorząd20Województwa20Wielkopolskiego