Rozpoczęcie roku szkolnego w ZS w Trębaczowie

02.09.2019r. w Zespole Szkół w Trębaczowie odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem NMP
w Trębaczowie.
Następnie uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzili się w hali sportowej. Tam Dyrektor Artur Tokarz powitał wszystkich zebranych, przedstawił wychowawców klas oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Zapoznał też rodziców i uczniów z nowym harmonogramem dowozów i odwozów ze szkoły, a także z godzinami pracy świetlicy szkolnej.
Na zakończenie głos zabrała Pani Wójt Gminy Perzów, która życzyła wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom wytrwałości w dążeniu do celów oraz wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.
Po części oficjalnej uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.
 
                                                                                                                                                                                                                                Dorota Więckowska

                                                 ZS w Tr 2 

ZS w Tr 1

   

Rozpoczecie roku szkolnego w ZS w Perzowie

2 września 2019 r. w Zespole Szkół w Perzowie już od rana można było zobaczyć uśmiechnięte i opalone twarze uczniów, którzy po wakacjach licznie przybyli wraz z rodzicami i opiekunami powitać rok szkolny 2019/2020. Po inaugurującej nowy rok szkolny Mszy Świętej w kościele parafialnym w Turkowach, wszyscy zgromadzili się w holu szkoły, gdzie zostali powitani przez Panią Barbarę Maras - Dyrektora Zespołu Szkół w Perzowie.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego Pani dyrektor nawiązała do obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, a następnie powitała zaproszonych gości: Wójta Gminy Perzów - Panią Danutę Froń, inspektora do spraw oświaty – Panią Dominikę Drapiewską, a także nowo powołanego Wicedyrektora Zespołu Szkół w Perzowie – Pana Leszka Urbańskiego, który będzie sprawował tę funkcję. Szczególnie serdecznie zostały przyjęte dzieci z klasy I, które dopiero zaczynają swoją przygodę z nauką. Niespodzianką dla najmłodszych uczniów jest nowa świetlica szkolna, w której będą mogli odpocząć po lekcjach albo miło spędzić poranek w oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne.
Dyrektor szkoły przedstawiła wychowawców poszczególnych klas, podała ofertę zajęć dodatkowych, a także przekazała najważniejsze sprawy organizacyjne i techniczne. Następnie zaprosiła na spotkanie z wychowawcami do klas, gdzie uczniowie otrzymali plany lekcji i pakiety podręczników.
Pani wójt Danuta Froń życzyła dyrektorom udanej współpracy, a wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom miłej i owocnej pracy w nowym roku szkolnym.

                                                                                                                                                                                                                                  Małgorzata Poślod

 

ZS W PERZOWIE  ZS w PErzowie 2