Przy ZS w Perzowie powstanie ściezka edukacyjna dofinansowana z WFOŚiGW w Poznaniu

 

 

 

Bez tytułu

 

Gmina Perzów otrzyma dofinansowanie z WFOŚIGW w Poznaniu na utworzenie scieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Zespole Szkół w Perzowie. Zarząd Funduszu zaplanował dotacje w wysokości 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia. W ramach zadania zakupiona zostanie infrastruktura edukacyjna: tablice, ławeczki i ławostoły, kosz do segregacji odpadów oraz rośliny wieloletnie, miododajne. „Ścieżka została tak zaplanowana, aby jej walory poznawcze służyły z jednej strony celom edukacyjnym z drugiej walorom estetycznym – powiedział wójt Gminy Danuta Froń- Myślę, że po zakończonej termomodernizacji szkoły utworzenie takiej ścieżki dydaktycznej będzie dopełnieniem naszych działań inwestycyjnych. Przy okazji tworzenia ścieżki uczniowie będą mieli okazje zdobyć praktyczna wiedzę o sposobach nasadzeń roślin, ich rozwoju i pielęgnacji – dodała wójt. Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

IMG 20190531 085137 AA

 

Dofinansowanie do budowy Otwartych Stref Aktywności przy ZS w Perzowie

 

logo osa

Gmina Perzów znalazła się na liście wniosków, które zostaną dofinansowane w ramach tegorocznego naboru Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA – edycja 2019. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje budowę Otwartej Strefy Aktywności zaplanowaną przy Zespole Szkół w Perzowie. W ramach zadania powstanie ogólnodostępna strefa sportowo-rekreacyjna: siłownia zewnętrzna oraz tzw. strefa relaks wyposażona w urządzenia do gier edukacyjnych i mała architekturę. „Celem Programu OSA jest budowa wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych. Myślę, że lokalizacja urządzeń siłowni właśnie przy szkole stworzy doskonała przestrzeń aktywności sportowej w połączeniu z terenami rekreacyjno – sportowymi na Orliku. – powiedziała wójt gminy Perzów Danuta Froń. Na realizacje zadania gmina otrzyma dofinansowani w wysokości 22 000,00zł.
Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019

IMG 20180725 121542 AAA